Sponsor worden

Iedereen kan ons extra steunen door lid te worden van ons steuncomité.

Bedrijven met een warm hart voor jeugd en cultuur kunnen onze sponsor worden.

Wij vermelden dan graag de namen van de leden van het steuncomité en de sponsors in al onze programmabrochures. Sponsors kunnen ook vermeld worden bij de aankondigingen en mededelingen in verband met concerten. Bij een gift vanaf 75 euro willen we uw firma vermelden op onze website onder de rubriek 'Hoofdsponsors'.

Giften van meer dan 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. In dit geval sturen we een attest. Vermeld dan ook duidelijk uw volledige naam met adres.

Sponsors en ereleden worden natuurlijk persoonlijk uitgenodigd op ons eindconcert.

Samen met het orkest groeien natuurlijk ook onze kosten (aanschaf van partituren en instrumenten, organisatie van concerten, drukwerk, huur lokaal, verwarming, concertreizen, enz.). We kunnen elke bijdrage zeer goed gebruiken!

Bankrekeningnummer Musilene:

IBAN: BE32 7765 9067 2002

BIC: GKCCBEBB

Meer informatie via musilene@gmail.com.